Potravinářství

Firma ECATECH, s.r.o. nabízí ultrazvukové mlžící systémy k sanitaci  ovzduší a povrchu  pro všechny segmenty potravinářské výroby: např. mlékárenství, výrobny lahůdek či masozpracovatelský průmysl.

Ultrazvukové mlžení  znamená vytváření mlhy z kapaliny pomocí ultrazvukových vln. Systém  ECA Ultrasonic Humidifier  pracuje na principu ULTRAZVUKEM vytvořeného aerosolu. Oproti jiným (vysokotlakým, pulzním nebo tepelným) systémům, ultrazvukem vytvořený aerosol obsahuje  kapičky o velikosti řádově 10x menší, jež se velmi snadno odpařují. Zároveň však ultrazvukem vytvořená mlha je studená a „suchá“ a nedochází tak k nadměrnému zvlhčení.

Výhody:

  • výrazné snížení celkového počtu mikroorganismů (plísní, kvasinek, sporů, bakterií, virů) na provoze
  • snížení prašnosti
  • možnost ošetření špatně dostupných prostor
  • kompatibilnost s výrobními zařízeními a elektronikou
  • žádné přídavné spaliny z motoru
  • žádná tlaková voda, žádná vysokotlaká čerpadla
  • rychlost, úspornost, účinnost

Výroba takovéto mlhy (aerosolu) je mnohem účinnější a využívá se přitom podstatně menší množství dezinfekčního roztoku a elektrické energie.

ECA přístroje jsou univerzální pro různé typy vodných chemických přípravků.