Základní oblasti využití

V souvislosti s nadužíváním antibiotik se rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům stává čím dále tím větším problémem civilizovaného světa nejen v humánní a veterinární medicíně. Dnes se bohužel problematika rezistentních infekcí přesouvá také do sociální sféry, školství a oblasti zpracování potravin. Každý rok jsou nacházeny nové kmeny multi- a pan- rezistentních mikroorganismů, necitlivých na antibiotickou léčbu a přitom vysoce virulentních – nejen MRSA a VRE, ale v roce 2011 již také mediálně známá Escherichia Coli. Narůstají také nové typy rezistencí jako je NDM-1 (New Delhi metalo-beta-laktamáza), nově identifikovaný enzym, který činí rezistentní na antibiotika bakterie ze skupiny karbapenemů. Firma ECATECH, s.r.o. nabízí ultrazvukové mlžící systémy k sanitaci ovzduší pro všechny průmyslové segmenty, kde je nutno udržovat vysoký hygienický standard. Ultrazvukové mlžení znamená vytváření jemného aerosolu – mlhy z dezinfekční kapaliny pomocí ultrazvukových vln.

Výhody sanitárního mlžení ultrazvukovým generátorem ECA Ultrasonic Humidifier 

Systém  ECA Ultrasonic Humidifier  pracuje na principu ULTRAZVUKEM vytvořeného aerosolu. Oproti jiným (vysokotlakým, pulzním nebo tepelným) systémům, ultrazvukem vytvořený aerosol  (mlha) obsahuje  kapičky o velikosti řádově 10x menší, jež se velmi snadno odpařují. Zároveň však ultrazvukem vytvořená mlha je studená a „suchá“. Nedochází tak k nadměrnému zvlhčení. Nepoužívají se žádné přídavné spaliny z motoru, ani vysokotlaká čerpadla. Výroba mlhy (aerosolu) ultrazvukem využívá podstatně menší množství dezinfekčního roztoku a elektrické energie než u sanitace ovzduší jinými technologiemi. Ultrazvukové přístroje k sanitaci dezinfekční fogací jsou univerzální pro různé typy vodných chemických přípravků. Přístroje jsou ošetřeny proti korozivnímu, agresivnímu prostředí a mohou pracovat i v náročných podmínkách živočišné výroby a nejrůznějších typech průmyslových provozů.

Další výhody sanitace ECA

  • Výrazné snížení celkového počtu mikroorganismů (plísní, kvasinek, sporů, bakterií, virů) jak v ovzduší tak i na povrchu zařízení (nesmí však být přítomen biofilm – to znamená, že dezinfekční fogaci povrchů by měla předcházet základní mechanická očista)
  • Snížení prašnosti
  • Možnost ošetření špatně dostupných prostor
  • Kompatibilnost s výrobními zařízeními a elektronikou

 

Aplikace sanitární dezinfekční fogace

  • Zdravotnictví, sociální sféra, veterinární lékařství (prevence nozokomiálních nákaz, virových respiračních onemocnění)
  • Kosmetický a farmaceutický průmysl (jednoduché ošetření prostor třídy čistoty B,C,D)
  • Školství mateřské školy (prevence virových respiračních onemocnění)
  • Živočišná výroba (porodny prasat, vepříny obecně, drůbežárny, sanitace násadových vajec)
  • Potravinářský a masozpracovatelský průmysl