Sociální sféra

Přenos patogenů vzduchem je přirozeným a zcela běžným způsobem přenosu v sociální sféře. Primární kontaminace bývá způsobena lidmi, popř. zvířaty a materiály. Vzniká při normálním vylučování zárodků ve vydechovaném vzduchu a je hlavní příčinou šíření nakažlivých onemocnění aerogenní cestou. Závažná jsou v současné době zejména onemocnění seniorů vyvolaná respiračním syncytiálním virem (RSV) nebo pneumokokovou infekcí.

Sanitace dezinfekční fogací pomocí přístrojů ECA umožňuje přísná epidemiologická opatření v domovech seniorů nejen udržet, ale umožňuje  zvyšovat celkový hygienický standard těchto zařízení.

Aplikace v oblasti sociálních služeb