Zdravotnictví

Dezinfekční fogace pomocí ECA přístrojů se může použít na velkoplošnou sanitaci ve zdravotnictví humánním i veterinárním. K dezinfekci ordinací, lékáren, laboratorních prostor, operačních sálů, JIP, dopravních prostředků. Možnost dekontaminace prostor při výskytu multirezistentních kmenů (např. MRSA, VRSA, VRE), snížení mikrobiální zátěže špatně dostupných prostor nástrojů, přístrojů,  omyvatelných ploch a podlah, chladících zařízení, pracovních ploch, stěn a pracovních prostor.

Výhoda sanitace ovzduší  ve zdravotnictví pomocí ECA dezinfekční fogace spočívá především v rovnoměrném rozdělení částic sanitačního přípravku v ovzduší i na všech površích v prostoru. Ultrazvukem vytvořený aerosol  (mlha) obsahuje  kapičky o velikosti řádově 2-5 mikrometrů, jež se snadno odpařují  a tím umožňují snadnou aplikaci účinné látky do ovzduší. Zároveň však ultrazvukem vytvořená mlha je studená a „suchá“. Nedochází tak k nadměrnému zvlhčení ani korozi zařízení a nástrojů.

Aplikace ve zdravotnictví