Zdravotnictví

Sanitární fogace pomocí ECA přístrojů se může použít na velkoplošnou dezinfekci ve zdravotnictví humánním i veterinárním. K dezinfekci ordinací, lékáren, laboratorních prostor, operačních sálů, JIP, dopravních prostředků. Možnost dekontaminace prostor při výskytu multirezistentních kmenů ( např. MRSA, VRSA, VRE), snížení mikrobiální zátěže špatně dostupných prostor nástrojů, přístrojů,  omyvatelných ploch a podlah, chladících zařízení, pracovních ploch, stěn a pracovních prostor.

Výhoda sanitace ovzduší  ve zdravotnictví pomocí ECA fogace spočívá především v rovnoměrném rozdělení částic dezinfekčního přípravku v ovzduší a na všech površích v prostoru. Ultrazvukem vytvořený aerosol  (mlha) obsahuje  kapičky o velikosti řádově 2-5 mikrometrů, jež se snadno odpařují  a tím umožňují snadnou aplikaci účinné látky do ovzduší. Zároveň však ultrazvukem vytvořená mlha je studená a „suchá“. Nedochází tak k nadměrnému zvlhčení ani korozi zařízení a nástrojů.