Živočišná výroba

Firma ECATECH,s.r.o. nabízí ultrazvukové mlžící systémy k vytváření sanitární mlhy pro ozdravění chovů v živočišné výrobě. Nadužívání antibiotik vede ke snižování jejich účinnosti vlivem zvyšování rezistence mikroorganismů, se všemi průvodními negativními jevy.

Snižováním patogenů v ovzduší dezinfekční fogací, dochází ke zlepšení prostředí (tzv. welfare) v chovech. Tím je umožněno nastartování jejich vlastní přirozené imunity. Ultrazvukové sanitární mlžení znamená vytváření velmi jemného aerosolu účinné dezinfekční látky z kapaliny pomocí ultrazvukových vln. Použitá technologie splňuje vysoké standardy odpovídající biologickým potřebám zvířat.

Systém  ECA Ultrasonic Humidifier pracuje na principu rychlého odpařování. Proti jiným (vysokotlakým, pulzním nebo tepelným) systémům, ultrazvukem vytvořený aerosol  (mlha) obsahuje  kapičky o velikosti řádově 10x menší, jež se velmi snadno odpařují  a tím umožňují snadnou aplikaci účinné látky do ovzduší. Zároveň však ultrazvukem vytvořená mlha je studená a „suchá“. Nedochází k nadměrnému zvlhčení ani korozi zařízení živočišných provozů.

Výhody dezinfekční fogace:

 • Snížení celkového počtu mikroorganismů v ovzduší.
 • Snížení prašnosti
 • Prevence respiračních onemocnění
 • Snížená úmrtnost selat, drůbeže, ptactva,
 • Welfare zvířat
 • Snížené náklady na antibiotika
 • Větší přírůstky na hmotnosti
 • Naprosto tichý provoz a žádné přídavné spaliny z motoru
 • Výroba této mlhy je účinnější a využívá se přitom podstatně menšího množství kapaliny a elektrické energie
 • Univerzální pro různé typy chemických dezinfekčních přípravků.
 • Mobilní, automatické vypínání, bezpečný provoz
 • Automatická kontrola dosažené vlhkosti

Aplikace v zemědělské a živočišné výrobě