Potravinářský průmysl

Firma ECATECH, s.r.o. nabízí ultrazvukové mlžící systémy k dosažení ideální míry vlhkosti prostředí ve zracích sklepech (sýry), růstových komorách (bylinky), pěstírnách hub nebo skladech ovoce a zeleniny. Ultrazvukový systém ECA pracuje na principu rychlého odpařování. Na rozdíl od vysokotlakých, pulzních nebo tepelných systémů, ultrazvukem vytvořený aerosol obsahuje kapičky řádově desetkrát menší. Jejich velikost je 2–5 μm (mikrometrů). Prakticky se jedná o oblast mezi rosením a plynováním. Mlha je studená a relativně „suchá“, proto nedochází tak k nadměrnému zavodnění prostor zrajících sklepů, růstových komor nebo skladů ovoce.
Na druhou stranu ultrazvukovým mlžením získáme ideální zvlhčení prostředí, které je ošetřováno. Mlha se udrží déle ve vznosu. Předem lze nastavit maximální stupeň požadované vlhkosti v rozsahu 20rel%-99rel%. Systém je udržován bezdrátovou technologií vysílač-přijímač s přesností ±2rel%.

Výhody:
• Přístroje jsou mobilní
• Jednoduché ovládání
• Homogenní rozprostření jemného aerosolu v celém zvlhčovaném prostoru
• Rychlá návratnost investovaných prostředků

Reference:
Mlékárna Olma, Mlékárna Otinoves

Aplikace v potravinářství