Základní oblasti využití

Zvlhčování se používá všude tam, kde nižší relativní vlhkost ovzduší může způsobit výrazné ekonomické  ztráty, vzhledem k nižším výnosům (zahradnictví) nebo k horším pracovním podmínkám zaměstnanců (snížená výkonnost) a zhoršené bezpečnosti provozu (elektrostatická elektřina v elektronickém průmyslu), popřípadě ke změněným fyzikálním vlastnostem materiálu (tiskařský a  dřevozpracovatelský průmysl).