Školství a sociální sféra

Na rozdíl od vysokotlakých, pulzních nebo tepelných systémů, ultrazvukem vytvořený aerosol (mlha) obsahuje kapičky o velikosti řádově desetkrát menší, jež se velmi snadno odpařují. Navíc ultrazvukem vytvořená mlha je studená a „suchá“. Dochází tak k vytváření přirozeného zvlhčení prostředí i v prostorách, kde je používána centrální vzduchotechnika. Přístroj automaticky udržuje předem nastavenou limitní vlhkost. Po jejím dosažení se vypíná. Při poklesu vlhkosti pod určitou mez se automaticky zase zapíná. Možností je i napojení na vodovodní řád.

Výhody:
•  Optimální vlhkost prostředí
•  Snížení prašnosti
•  Zdravější prostředí v prostorách se vzduchotechnikou především v zimních měsících
•  Kompatibilní s digitálními technologiemi a elektrotechnikou
•  Možnost přídavku vonných esencí (eukalyptus)

Aplikace zvlhčování v sociální sféře